cdfontinaspatinaje@gmail.com|cdfontimontana@gmail.com
981 577 928

Nova Directiva 2022-23 CD. Fontiñas

Presidente: Rafael Fernández González

Secretaria: María Teresa Casal García

Tesoureiro: Pedro Carballo Benito

Vicepresidenta: Matilde García Vilela

Vogais:

Carlos Sierra Carbajo

Manuel Vieites Nieto