cdfontinaspatinaje@gmail.com|cdfontimontana@gmail.com
981 577 928

A actividade de patinaxe artística  está dividida en diferentes grupos según o nivel e idade dos patinadores. Por un lado, temos dous grupos de iniciación, tres de perfeccionamento, tres de competición e un de adultos.

GRUPOS DE INCIACIÓN

GRUPO A. Grupo de iniciación que acolle os nenos dende os 4 ata os 9 anos (aprox), que comezan a dar os primeiros pasos sobre rodas

GRUPO B. Grupo transitorio entre o grupo A e o grupo C. Patinadores entre os 9 e os 10 anos (aprox), que teñen o nivel suficiente como para ir pasando a grupos de perfeccionamento (este grupo persigue os mesmos obxectivos que o grupo C)

GRUPOS DE PERFECCIONAMENTO

GRUPO C. Patinadores entre os 11 e os 12 anos (aprox). Patinadores que coñecen as figuras básicas e comezan con elementos de maior dificultade

GRUPO D. Patinadores con idades a partir dos 12 anos en diante (aprox). Con capacidade para asistir a competicións en idade escolar. Comezan neste grupo a coñecer as distintas modalidades de patinaxe artística, como a modalidade de individual e grupo Show

GRUPOS COMPETICIÓN

GRUPO INDIVIDUAL. Este grupo está formado por patinadores dos grupos de perfeccionamento que teñen o nivel que requiren as competicións individuais organizadas pola Federación Galega de patinaxe. Os integrantes deste grupo son elexidos pola adestradora.

GRUPO ESCOLA DE SHOW. Os integrantes deste grupo son elexidos pola adestradora

GRUPO SHOW XUVENIL. O grupo de Xuvenil está formado por integrantes do Grupo D, con capacidade para defender unha coreografía de show e obter o nivel técnico que requiren as competicións organizadas pola FGP

GRUPO SHOW PEQUENO. Este grupo está formado polas patinadores Senior do club. Dende os 18 anos en diante.

La actividad de patinaje artístico  está dividida en diferentes grupos según el nivel y la e dad de los patinadores. Por un lado, tenemos dos grupos de iniciación, tres de perfeccionamiento, tres de competición y un grupo de  adultos.

GRUPOS DE INCIACIÓN

GRUPO A. Grupo de iniciación que acoge a  niños desde los 4 hasta los 9 años (aprox), que comienzan a dar los primeros pasos sobre ruedas

GRUPO B. Grupo transitorio entre el grupo A y el  grupo C. Patinadores entre los 9 y los 10 años (aprox), que tienen el nivel suficiente como para ir pasando a grupos de perfeccionamiento (este grupo persigue los mismos objetivos que el grupo C)

GRUPOS DE PERFECCIONAMIENTO

GRUPO C. Patinadores entre los 11 y los 12 años (aprox). Patinadores que conocen las figuras básicas y comienzan con elementos de mayor dificultad

GRUPO D. Patinadores con edades a partir de los 12 años en adelante (aprox). Con capacidad para asistir a competiciones en edad escolar. Comienzan en este  grupo, a conocer las distintas modalidades de patinaje artístico, como la modalidad de individual y Grupo Show

GRUPOS COMPETICIÓN

GRUPO INDIVIDUAL. Este grupo está formado por patinadores de los grupos de perfeccionamiento que tienen el nivel que requiren las competiciones individuales organizadas por la Federación Gallega de patinaje. Los integrantes de este grupo son elegidos por la entrenadora.

GRUPO ESCUELA DE SHOW. Los integrantes deste grupo son elegidos por la entrenadora

GRUPO SHOW JUVENIL. El grupo de juvenil está formado por integrantes del Grupo D, con capacidad para defender una coreografía de show y alcanzar el nivel técnico que requiren las competiciones organizadas por la FGP

GRUPO SHOW PEQUEÑO. Este grupo está formado por las patinadores Senior del club. Desde los 18 años en adelante