cdfontinaspatinaje@gmail.com|cdfontimontana@gmail.com
981 577 928
es

galego

PRAZO PARA APUNTARSE ÁS SAÍDAS DO DOMINGO:

Para anotarse as saídas do DOMINGO, o prazo ábrese o luns desa mesma semana, e péchase o xoves ás 20.30 h.

Para as saídas de máis días (Semana Santa, pontes, festivos, verán, etc.), ou eventos especiais (magosto, cocido, etc.), o prazo será indicado polo club dacordo coas súas necesidades organizativas.

CÓMO ANOTARSE ÁS SAÍDAS:

ENVIANDO un CORREO a: cdfontimontana@gmail.com poñendo no ASUNTO o nome da saÍda á que te queres apuntar.

Deberás ademais incluír:

Se xa es socio:  NOME E APELIDOS.

Se aínda NON ES SOCIO (socio temporal):

· Nome e apelidos (os dous apelidos)

· Nº DNI (no caso de NON estar federado pola Federación Galega de Montaña)

· No caso de ESTAR FEDERADO indica o club que xestionou a túa licenza federativa.

· Móbil de contacto

· E-MAIL DE CONTACTO (un correo de uso habitual)

MOI IMPORTANTE: confirmarásevos mediante correo electrónico que tedes praza, e que quedades anotados á saída. NON efectuedes o pago da saída ata recibir esta confirmación. 

O prazo para pagar finaliza ás 20:30h do xoves, da mesma semana na que se fai a ruta.

A praza CORRABÓRASE CO PAGO DA SAÍDA.

Se NON PODEDES asistir á ruta, agradeceriámosvos que nos avisarades canto antes (por email preferiblemente), para deixar a praza a outra persoa interesada; sempre antes do venres ás 13:00 h (horario de peche da oficina).

Se a baixa se comunica antes das 20:30h do xoves, e xa tiñades feito o pago, devolverásevos o importe da saída. Despois do xoves xa non procede a súa devolución.

En caso de haber lista de espera, a praza quedará para o seguinte interesado.

COMO EFECTUAR O PAGO:

O pago podédelo facer dende o momento no que o club vos confirma a praza e ata o xoves. Faise ben NA OFICINA da rúa Varsovia nº 4 C – piso 4º (que está dentro de Área Central), ou ben por TRANSFERENCIA BANCARIA na conta da sección de Montaña ES97-2080-0348-3630-4001-0668               (ABANCA))

Deberedes indicar sempre o NOME da PERSOA que vai realizar a ruta. No CONCEPTO debe aparecer tamén o NOME da SAÍDA.

En ningún caso se cobrarán as saídas no autobús.

É necesario levar sempre o comprobante do pago da saída, o DNI e o carné federativo.

IMPORTANTE : é necesario estar asegurado para participar nas rutas do club. (véxase pestana federación /seguro deportivo)

É imprescindible ir asegurado ás rutas polo que, se non tes a licenza federativa de montaña vixente, deberás pagar 3 euros a maiores do prezo da saída (seguro deportivo que temos para estes casos). O seguro deportivo pagarase conxuntamente co pago da saída.

Para realizar algunhas saídas será necesario estar federado, se o posible risco que tiveran así o esixira .

PLAZO PARA APUNTARSE A LAS SALIDAS DE DOMINGO

Para anotarse a las salidas de DOMINGO, se abre el plazo el lunes de la misma semana, y se cierra el jueves a las 20.30 h.

Para las salidas de más días (Semana Santa, puentes, festivos,etc) o eventos especiales (magosto, cocido, etc.) el plazo será marcado por el club de acuerdo con las necesidades organizativas..

CÓMO ANOTARSE A LAS SALIDAS:

ENVIAR UN CORREO A:  cdfontimontana@gmail.com indicando en el ASUNTO el nombre de la salida a la que te quieres apuntar.

Deberás además incluir:

Si ya eres socio:  NOMBRE Y APELLIDOS

Si todavía NO eres SOCIO (socio temporal):

Nombre y apellidos (los dos apellidos)

Nº DNI (en caso de no estar federado por la Federación Gallega de Montaña)

EN CASO DE ESTAR FEDERADO: Indica el club por el que se tramitó la federación.

Móvil de contacto

E-MAIL DE CONTACTO (un correo de uso habitual)

MUY IMPORTANTE: se os confirmará mediante correo electrónico que tenéis plaza y estáis anotados a la salida. NO efectuéis el pago de la salida hasta haber recibido esta confirmación. 

El plazo para pagar finaliza a las 20:30 del jueves de la misma semana que se hace a ruta.

La plaza SE CONFIRMA MEDIANTE EL PAGO DE LA SALIDA.

Si NO PODÉIS asistir a la ruta, os agradeceríamos que nos aviséis lo antes posible (por email preferiblemente) para dejar la plaza a otra persona interesada, siempre antes del viernes a las 13:00 h (horario de cierre de la oficina).

Si la baja se comunica antes de las 20:30 h del jueves y ya se hubiera efectuado el pago, se devolverá el importe de la salida. Después del jueves, no procede devolución.

En caso de haber lista de espera, la plaza quedará para el siguiente interesado.

CÓMO EFECTUAR EL PAGO:

El pago se puede hacer desde el momento en que desde el club se os confirme la plaza hasta el jueves EN LA OFICINA en R. Varsovia 4C 4º (dentro da Área Central) o bien por TRANSFERENCIA BANCARIA en la cuenta de la sección de Montaña ES97-2080-0348-3630-4001-0668               (ABANCA)

Deberéis indicar siempre el nombre de la persona que va a realizar la ruta. En el CONCEPTO debe aparecer también el nombre de la salida.

En ningún caso se cobrarán las salidas en el autobús.

Es necesario llevar siempre el comprobante de pago de la salida, el DNI y carnet federativo.

IMPORTANTE :  es necesario estar asegurado para participar en las rutas del club. (véase pestaña federación /seguro deportivo)

Es imprescindible ir asegurado a las rutas, por lo que si no tienes la licencia federativa de montaña vigente, deberás pagar 3 euros a mayores del precio de la salida (seguro deportivo que tenemos para estos casos). El seguro deportivo se pagará conjuntamente con el pago de la salida.

Para realizar algunas salidas, será necesario estar federado, dependiendo del riesgo que conlleven.