cdfontinaspatinaje@gmail.com|cdfontimontana@gmail.com
981 577 928
es

galego

BENVIDOS Á SECCIÓN DE MONTAÑA

 

Organizamos roteiros dun día os domingos, cada 15 días aproximadamente, entre setembro e xullo. A información sobre estes roteiros e todas as actividades para ese período publícanse trimestralmente nun boletín informativo nesta páxina. Os autobuses farán dúas paradas para recoller aos rexistrados ás horas que se indican no boletín informativo. Unha en Fontiñas, fronte ao Centro Sociocultural, e outra na Praza de Vigo. Rógase máxima puntualidade. Tras cinco minutos de “cortesía”, arrincará o autobús.

Se queres coñecernos, podes facerte socio temporal. Desa forma poderás facer dous roteiros de domingo de proba. Para facer máis roteiros ou apuntarte ás saídas de varios días, as especiais de Semana Santa, e verán, alugar material de montaña, tramitar licenzas federativas ou outras actividades do club deberás facerte socio. No noso club, a tempada correspóndese co curso escolar, é dicir, de setembro a setembro (con todo, a licenza federativa tramítase por ano natural, de xaneiro a xaneiro).

 

 

índiceBIENVENIDOS A LA SECCIÓN DE MONTAÑA

Organizamos rutas de un día los domingos, cada 15 días aproximadamente, entre septiembre y julio. La información sobre estas rutas y todas las actividades para ese período se publican trimestralmente en un boletín informativo en esta página. Los autobuses harán dos paradas para recoger a los inscritos a las horas que se indican en el boletín informativo. Una en Fontiñas, frente al Centro Sociocultural, y otra en la Plaza de Vigo. Se ruega máxima puntualidad. Tras cinco minutos de “cortesía”, arrancará el autobús.

Si quieres conocernos, puedes hacerte socio temporal. De esa forma podrás hacer dos rutas de domingo de prueba. Para hacer más rutas o apuntarte a las salidas de varios días, las especiales de Semana Santa, y verano, alquilar material de montaña, tramitar licencias federativas u otras actividades del club deberás hacerte socio. En nuestro club, la temporada se corresponde con el curso escolar, es decir, de septiembre a septiembre (sin embargo, la licencia federativa se tramita por año natural, de enero a enero).

 

índice