cdfontinaspatinaje@gmail.com|cdfontimontana@gmail.com
981 577 928

INSTRUCCIÓNS E CONSELLOS PARA AS SAÍDAS

 Cómo norma xeral, as saídas do clube levarán dous guías.

 Os participantes atenderán ás instruccións dos guías e porán no seu coñecemento calqueira incidente.

Disponse dun teléfono de emerxencias para as saídas 649 26 40 82  (só estará operativo nese momento e non serve para realizar ningún outro tipo de xestións)  

 Para evitar romper o ritmo ou perderse deberás ter en conta:

Nunca adiantes ós guías salvo que estos o indiquen.

– Si paras por algunha causa avisa a un compañeiro e o guía.

– En caso de chegar a un cruzamento ou desvío, se non hai unha persoa do club indicando o camiño correcto, espera a que chegue o guía de cola. Non optes polo camiño máis obvio ou un que estea indicado por marcas que non sexan do club. Os nosos guías non sempre seguen os trazados marcados.

– En caso de transitar por carreteira, camiña pola esquerda e en fila.

Material aconsellado:

– Botas resistentes á auga.

– Chubasqueiro ou capa e pantalón de auga.

– Roupa de abrigo.

– Mochila mediana.

– Comida e cantimplora con auga.

– Bolsa para a basura.

– Bastóns.

É fundamental a puntualidade. Tras 5 minutos de “cortesía” arrincará o autobús.
Nas saídas é preciso levar a licenza federativa e o DNI.

ALUGUER DE MATERIAL DE MONTAÑA AOS SOCIOS:

O club pon a disposición dos socios material de montaña (piolet, crampones, arneses, cascos e raquetas de neve).

O obxetivo é dar aos socios a oportunidade de que podan iniciarse nunha actividade e non saben se lles vai gustar ou non, antes de mercar material propio.

Alúgase dúas veces por tempada e socio.

Debe ser devolto limpo e en boas condicións no prazo máximo dunha semana a partir da data de entrega.

O club resérvase o dereito a non alquilar no caso de que  alguna actividade programada precise dese material.

Cobraránse 15 € no momento do alquiler. Dos 15 €, devolveránse 10 € en caso de que o material se entregue en perfectas condicións e 5 € quedarán en concepto de alquiler.

CONVENIOS DE REPROCIDADE

No club tenemos “convenios de reciprocidade” con outros clubes de montaña, polo que podedes participar nas súas saídas, nas mesmas condicións que os seus propios socios:

–       Sociedade de Montaña Ártabros da Coruña: 981 21 31 15

–       Club Montaña Ferrol: 981 35 58 69

–       Club AROMON Pontevedra Montañeiros A Roelo 609 713 646

NORMAS XERAIS DA SECCIÓN DE MONTAÑA

-Para participar nas actividades do club, é obrigatorio ser socio e estar ao día no pago da cota (actualmente 40€ por tempada), coa única excepción dos socios temporais que dispoñen de dúas saídas de domingo de proba.
-A tempada vai desde o mes de setembro dun ano ata o mes de setembro do seguinte.
-Os novos socios deberán pasar pola oficina do club para cubrir unha ficha cos seus datos, abonar e domiciliar a cota de socio.
-Rógase gardar todos os recibos de pago, sobre todo os de cota de socio e , seguros.
-Todas as persoas que participen nunha actividade do club, teñen que estar aseguradas mediante os respectivos seguros federativos ou os seguros deportivos que temos contratados para as actividades.
-Non se cobrarán as saídas no autobús.
-É importante levar o comprobante de pago da saída.
-Nas saídas é preciso levar a licenza federativa en vigor e o DNI.
-Calquera dúbida, ou suxerencia sobre estas normas será atendida a través do noso correo electrónico ou telefonicamente.

Regulamento

No seguinte enlace, danse a coñecer as normas e regulamento de actividades, guías e material da sección de montaña:

Regulamento-CDFontinas

Regulamento-CDFontinas