cdfontinaspatinaje@gmail.com|cdfontimontana@gmail.com
981 577 928
es

galego

Este espazo está adicado a todas aquelas empresas e institucións que queiran colaborar co Club Deportivo Fontiñas, tanto en eventos puntuais, como de maneira continuada, así como ofrecendo algún tipo de descontos ós nosos socios.

Podedes recoller o carné na oficina. Para iso é indispensable ter a cota de socio/á o día (renovable en setembro/outubro). Os prezos e descontos son competencia exclusiva das empresas colaboradoras, por tanto no relativo a liquidar dúbidas sobre estes aspectos, os socios deberían dirixirse ás tendas que prestan o servizo e nunca ao club.

Actualmente manteñen unha colaboración permanente co club:

XUNTA DE GALICIA DEPORTE GALEGO

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

CONCELLO DE SANTIAGO

– AMANCIO DEPORTES

– CENTRO ESTÉTICA MAVÍ

– CENTRO DE FISIOTERAPIA MERA

colaboradores

 

Si queres formar parte da rede de Colaboradores ponte en contacto co CD. Fontiñas no teléfono 981 577928 ou no email clubdeportivofontinas@gmail.comEste espacio está dedicado a todas aquellas empresas e instituciones que quieran colaborar con el Club Deportivo Fontiñas, tanto en eventos puntuales, como de manera continuada, o incluso ofreciendo algún tipo de descuento en sus servicios a nuestros socios.

Podéis recoger el carnet en la oficina. Para ello es indispensable tener la cuota de socio/a al día (renovable en septiembre/octubre). Los precios y descuentos son competencia exclusiva de las empresas colaboradoras, por lo tanto en lo relativo a solventar dudas sobre estos aspectos, los socios deberían dirigirse a las tiendas que prestan el servicio y nunca al club.

Actualmente mantienen una colaboración permanente con el club:

XUNTA DE GALICIA DEPORTE GALEGO

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

– AMANCIO DEPORTES

– CENTRO ESTÉTICA MAVÍ

– CENTRO DE FISIOTERAPIA MERA

 

colaboradores

Si quieres formar parte de la red de Colaboradores ponte en contacto con el CD. Fontiñas en el teléfono 981 577928 o en el email clubdeportivofontinas@gmail.com