cdfontinaspatinaje@gmail.com|cdfontimontana@gmail.com
981 577 928
04
ABR
2018

Novos prezos para inscribirse na Andaina dos 50 kmNuevos precios para inscribirse en la Andaina de los 50 km

Posted By :
Comments : Off

Cartel Andaina 2018 - copia

A Andaina dos 50 km de Santiago continúa cuns prezos de inscripción de 14 euros para federados e 16 para non federados ata o vindeiro 27 de abril.

Se queres participar na Andaina 2018 só tes que seguir os 3 pasos que a continuación detallamos:

1. Podes inscribirte acudindo a oficina do Club Deportivo Fontiñas, cubrindo ESTE FORMULARIO, ou ben enviando un email a andaina50kmsantiago@gmail.com (non hai que enviar a ficha)

indicando ós seguintes datos:
– Nome e apelidos da persoa que se inscribe
– DNI completo con letra
– Indicar si a persoa está ou non federada
– Se formas parte de algún clube. a qué clube pertences?
– Teléfono/s de contacto (móbil preferentemente)
– Dirección de correo electrónico (que se consulte habitualmente)

2. ESPERAR A RECIBIR O EMAIL DE CONFIRMACIÓN. En canto chegue podedes realizar o pago na oficina do club ou ben, no número de conta:
C. MONTAÑA ES 97 2080-0348-36-3040010668
Indicando Nome e apelidos da persoa que aparece nos datos anteriores (a persoa que se inscribe)
No concepto debe aparecer “50 KM”

3. Este ano non se entrega ficha de inscripción en papel. Sen embargo, participar na Andaina dos 50 km de Santiago 2018 levará implícita a aceptación dos termos e condicións que aparecen no tríptico informativo e da información que aparece a continuación. O día da proba se asinará un documento dando conformidade ao recoller o dorsal:

PROTECCIÓN DE DATOS

A inscrición nesta actividade leva implícita formar parte dunha base de datos que está rexistrada na Axencia Española de Protección de datos e, polo tanto o asinante acepta que, de

conformidade coa normativa de Protección de Datos persoais, autoriza a comunicar os datos que nos facilita, para ser incluídos nun ficheiro cuxa titularidade corresponde o Club

Deportivo Fontiñas, coa finalidade de recibir información particular sobre esta actividade e, en xeral, sobre os servizos, promocións e actividades relacionadas co mesmo.

Informamos que tamén poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación e supresión dos seus datos mediante unha comunicación escrita dirixida o Club Deportivo Fontiñas

(Rúa Varsovia 4C – 4ºC. 15707 Santiago de Compostela), anexando unha copia do DNI.4. Prezos e prazos de inscrición:

1º PRAZO: dende o 12 ata o 31 de MARZO de 2018 (ambos inclusive)
***PREZOS: Federados 10€/ NON federados 12€
2º PRAZO: dende o 1 ata o 26 DE ABRIL de 2018 (ambos inclusive)
***PREZOS: Federados 14€/ NON federados 16€
3º PRAZO: dende o 27 de ABRIL ata o 2 de MAIO de 2018 (ambos inclusive)
PREZO ÚNICO: 20€

*** IMPORTANTE: a cantidade a pagar a marca a data do pago, e non a da inscripción por correo electrónico, a do formulario da web, nin a da oficina. Qué é o que quere dicir isto? Si fas a inscripción antes do 27 de abril e non fas o pago neste prazo, terás que pagar os 20 euros.

*** RECORDADE LEVAR O DÍA DA ANDAINA O DNI, A LICENZA FEDERATIVA E COMPROBANTE DE PAGO

Cartel Andaina 2018 - copia

La Andaina de los 50 km de Santiago continúa con unos precios de inscripción de 14 euros para federados y 16 para no federados hasta el próximo 27 de abril.

Ya está abierto el plazo para apuntarse en la Andaina de los 50 Km de Santiago de Compostela que se celebrará el 5 de mayo.

Si quieres participar en la Andaina 2018 sólo tienes que seguir los 3 pasos que a continuación detallamos:

1. Puedes inscribirte acudiendo a la oficina del Club Deportivo Fontiñas, cubriendo ESTE FORMULARIO, o bien enviando un email a andaina50kmsantiago@gmail.com (no hay que enviar la ficha)

indicando los siguientes datos:
– Nombre y apellidos de la persona que se inscribe
– DNI completo con letra
– Indicar sí la persona está o no federada
– Si formas parte de algún club. a qué club perteneces?
– Teléfono/ s de contacto (móvil preferentemente)
– Dirección de correo electrónico (que se consulte habitualmente)

2. ESPERAR A RECIBIR El EMAIL DE CONFIRMACIÓN. En cuanto llegue podéis realizar el pago en la oficina del club o bien, en el número de cuenta:
C. MONTAÑA ES 97 2080-0348-36-3040010668
Indicando Nombre y apellidos de la persona que aparece en los datos anteriores (la persona que se inscribe)
En el concepto debe aparecer “50 KM”

3. Este año no se entrega ficha de inscripción en papel. Sin embargo, participar en la Andadina de los 50 km de Santiago 2018 llevará implícita la aceptación de los términos y condiciones que aparecen en el tríptico informativo y de la información que aparece a continuación. El día de la prueba se firmará un documento dando conformidad al recoger el dorsal:

PROTECCIÓN DE DATOS

La inscripción en esta actividad lleva implícita formar parte de una base de datos que está registrada en la Agencia Española de Protección de datos y, por lo tanto el firmante acepta que, de

conformidad con la normativa de Protección de Datos personales, autoriza a comunicar los datos que nos facilita, para ser incluidos en un fichero cuya titularidad corresponde el Club

Deportivo Fontiñas, con la finalidad de recibir información particular sobre esta actividad y, en general, sobre los servicios, promociones y actividades relacionadas con el mismo.

Informamos que también podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos mediante una comunicación escrita dirigida el Club Deportivo Fontiñas

(Rúa Varsovia 4 C – 4º C. 15707 Santiago de Compostela), anexando una copia del DNI.4. Precios y plazos de inscripción:

1º PLAZO: desde el 12 hasta el 31 de MARZO de 2018 (ambos #inclusive)
** PRECIOS: Federados 10€/ NO federados 12€
2º PLAZO: desde el 1 hasta el 26 DE ABRIL de 2018 (ambos #inclusive)
** PRECIOS: Federados 14€/ NO federados 16€
3º PLAZO: desde el 27 de ABRIL hasta el 2 de MAYO de 2018 (ambos #inclusive)
PRECIO ÚNICO: 20€

*** IMPORTANTE: la cantidad a pagar la marca a fecha del pagado, y no la de la inscripción por correo electrónico, la del formulario de la web, ni la de la oficina. Qué es lo que quiere decir esto? Sí haces la inscripción antes de 27 de abril y no haces el pago en este plazo, tendrás que pagar los 20 euros.

*** RECORDAD LLEVAR El DÍA DE La ANDAINA El DNI, La LICENCIA FEDERATIVA Y COMPROBANTE DE PAGO