cdfontinaspatinaje@gmail.com|cdfontimontana@gmail.com
981 577 928
04
MAR
2016

SERRAS DE ARADAS, SAN MACARIO E FREITA – AROUCA PORTUGAL SERRAS DE ARADAS, SAN MACARIO E FREITA – AROUCA PORTUGAL

Posted By :
Comments : Off

SERRAS DE ARADAS, SAN MACARIO E FREITA – AROUCA PORTUGAL

Ponte das Letras Galegas – 14,15,16 e 17 de Maio de 2016

5365103

Nesta ponte das Letras Galegas desprazarémonos ao distrito de Aveiro no centro/norte de Portugal, para facer catro camiñadas no Maciço da Gralheira, o máis alto do país veciño entre as serras do Gerêz e da Estrela. As rutas percorren sendeiros de grande beleza nestas serras, nos concellos de Arouca e Sâo Pedro do Sul. Son serras que, malia a súa escasa altura, xa que superan por pouco os 1.300 m de altitude, conforman zonas moi apartadas e escasamente poboadas, nas que os ríos escavan profundas fendas entre altas paredes graníticas producindo sensacións de illamento e beleza natural. A área na que nos moveremos está catalogada en Portugal coa figura de protección de “geoparque” por mor das singularidades xeolóxicos que posúe e as súas características xeográficas únicas.

Adxuntamos o pdf con toda a información detallada das rutas que ímos facer:  SAÍDA LETRAS GALEGAS

DATAS: do sábado 14 ao martes 17 de Maio de 2016

LUGAR E HORA DE SAÍDA: A Coruña . Praza de Casares Quiroga – 07:15 h, e de Santiago – Centro Socio-Cultural de Fontiñas – 08:00 h do sábado 14 de maio. Chegada cara á noite do martes 17 de maio.

ALOXAMENTO: O aloxamento será na vila de Arouca no hotel D. Pedro *** con magníficas instalacións. Máis información en www.hotelspedro.com

Nº DE PRAZAS: 30 NIVEL TÉCNICO: Baixo NIVEL FÍSICO: Medio (*)

(*) Nun anaco dunha das rutas o terreo é escarpado polo que se dará opción aos que non se sintan con forzas dabondo a facer un atallo doado e guiado.

PRAZO DE INSCRICIÓN: Do mércores 2 de marzo ao venres 7 de maio, por mor de liberar as prazas non cubertas nunha ponte tan significativa como a das Letras Galegas.

COTA DA ACTIVIDADE: O prezo da actividade e de 195 € (socios federados); 207 € (socios non federados. Inclue 12 € para o Seguro).

PREINSCRICIÓN E RESERVA DE PRAZA: A reserva de praza será efectiva no momento do pago dos 50 € do primeiro, antes do 1 de abril, previa solicitude ao correo electrónico a cdfontimontana@gmail.com.
Indicando: NOME E APELIDOS, DNI, MÓBIL DE CONTACTO, E-MAIL DE CONTACTO. Una vez enviado, esperar confirmación conforme quedades anotados. Despois de recibir dita confirmación procederase o pago da reserva. A anulación da reserva con posterioridade ó 17 de marzo implica a perda da cantidade pagada.

PAGAMENTO:
O segundo pago efectuarase antes do 1 de maio (resto ata o prezo total da saída) Os pagamentos realizaranse:

– Ingresando o importe da actividade na conta ES97 2080-0348-3630-4001-0668 (ABANCA, titular: Club Deportivo Fontiñas), e enviando o resgardo do ingreso ou transferencia. Datos necesarios: Nome Completo Nos ingresos por banco o concepto será: Nome + FREITA

O PREZO INCLÚE: Viaxe de ida e volta en autocar e desprazamentos ás saídas de ruta, aloxamento en réxime de media pensión (tres noites de durmir, tres ceas, e tres almorzos).

MONITORES: Javier e Arximiro.

DÚBIDAS: Tfno. CD Fontiñas 981 57 79 28

SERRAS DE ARADAS, SAN MACARIO E FREITA – AROUCA PORTUGAL

Ponte das Letras Galegas – 14,15,16 e 17 de Maio de 2016

5365103

En este Puente das Letras Galegas nos desplazaremos al distrito de Aveiro en el centro/norte de Portugal, para hacer cuatro caminatas en el Maciço da Gralheira, el más alto del país vecino entre las Serras do Gerêz e da Estrela.  Las rutas discurren por senderos de gran belleza en estas Sierras, en los ayuntamientos de Arouca e Sâo Pedro do Sul. Son sierras que, a pesar de su escasa altura, ya que superan por poco los 1.300 m de altitud, conforman zonas muy apartadas y escasamente pobladas, en las que los ríos excavan profundas brechas entre altas paredes graníticas produciendo sensaciones de aislamiento y belleza natural.  El área en la que nos moveremos está catalogada en Portugal con la figura de protección de “geoparque” a causa de las singularidades geológicas que tiene y a sus características geográficas únicas.

Adjuntamos el pdf con toda la información detallada de las rutas que vamos a realizar:  SAÍDA LETRAS GALEGAS

FECHAS: del sábado 14 al martes 17 de Mayo de 2016

LUGAR Y HORA DE SALIDA:  La Coruña . Plaza de Casares Quiroga – 07:15 h, y de Santiago – Centro Socio-Cultural de Fontiñas – 08:00 h del sábado 14 de mayo. Llegada hacia la noite del martes 17 de mayo.

ALOJAMIENTO: El alojamiento será na vila de Arouca en el hotel D. Pedro *** con magníficas instalaciones. Más información en www.hotelspedro.com

Nº DE PRAZAS: 30 NIVEL TÉCNICO: Bajo NIVEL FÍSICO: Medio (*)

(*) En un tramo de una de las rutas el terreno es escarpado por lo que se dará opción a los que no se sientan con fuerzas suficientes, a tomar un atajo sencillo y guiado.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Desde el miércoles 2 de marzo al viernes 7 de mayo

CUOTA DE LA ACTIVIDAD: El precio de la actividad es de 195 € (socios federados); 207 € (socios no federados. Incluye 12 € para el Seguro).

PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE LA PLAZA:  La reserva de plaza será efectiva en el momento del pago de los 50 € del primer, antes del 1 de abril, previa solicitud al correo electrónico  cdfontimontana@gmail.com.
Indicando: NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, MÓVIL DE CONTACTO, E-MAIL DE CONTACTO . Una vez enviado, esperar confirmación conforme quedais anotados. Después de recibir dicha confirmación se procederá al pago de la reserva.

PAGO: El segundo pago se efectuará antes del 1 de mayo (el resto hasta el precio total de la salida). Los pagos se realizarán:

– Ingresando el importe de la actividad en la cuenta ES97 2080-0348-3630-4001-0668 (ABANCA, titular: Club Deportivo Fontiñas), y enviando el resguardo del ingreso o transferencia. Datos necesarios: Nombre Completo

En los ingresos por banco el concepto será: Nome + FREITA

El PRECIO INCLUYE: Viaje de ida y vuelta en autocar y desplazamientos a las salidas de ruta, alojamiento en régime de media pensión (tres noches de dormir, tres cenas, y tres almuerzos).

MONITORES: Javier y Arximiro.

DUDAS: Tfno. CD Fontiñas 981 57 79 28

About the Author