cdfontinaspatinaje@gmail.com|cdfontimontana@gmail.com
981 577 928
24
XUñ
2016

RESERVA DE PRAZA NOVA TEMPADARESERVA DE PLAZA NUEVA TEMPORADA

Posted By :
Comments : Off

ABRIMOS O PRAZO DE RESERVA PARA A TEMPADA 2016-2017

SOCIOS DE PATINAXE

A maneira de reservar é só por correo a cdfontinaspatinaje@gmail.com

No ASUNTO debe aparecer “RESERVA PRAZA SOCIO”

Indicando o nome e apelidos da persoa que patina

** (Si algún irmá quere comezar a patinar, tamén ten preferencia por ser socio o pai, nai ou tutor)

Neste caso debe indicarnos: Nome e apelidos, idade e experiencia patinando para poder encadralo nun grupo)**

O día límite no que se reserva a socios con preferencia sobre novos socios é ata o 30 de xuñoA partir do 1 de xullo, as prazas que queden libres en cada grupo, se ofertarán para novos socios,  e socios que non reservaran en prazo, sen ningún tipo de preferencia e se cubrirán por orde de chegada do correo solicitando a reserva de praza.

Agradeceríamos que si algunha persona con praza, NON poidera ocupala, que o comunique o antes posible para poder ofrecer con tempo a praza á seguinte persona da lista.

NOVOS SOCIOS TEMPADA 2016- 2017

A partir do 1 DE XULLO de 2016, ábrese o prazo para a reserva de praza, tanto para os socios do club, que non o fixeran no período no que tiñan preferencia, como para os novos socios, por orde de inscrición.

A reserva se fai ÚNICAMENTE por correo electrónico, á seguinte dirección: cdfontinaspatinaje@gmail.com

Co ASUNTO: RESERVA DE PRAZA NOVO SOCIO

Indicando:

– Nome e apelidos da persona que quere patinar

– Idade

– Experiencia patinando

– Número de teléfono

– Correo electrónico habitual

Por correo electrónico, se confirma si se dispón de praza ou si se pasa a estar en lista de espera.

VOS ESPERAMOS!!

ABRIMOS EL PLAZO DE RESERVA PARA LA TEMPORADA 2016-2017

SOCIOS DE PATINAJE

La manera de reservar es sólo por correo a cdfontinaspatinaje@gmail.com

En el ASUNTO debe aparecer “RESERVA PLAZA SOCIO”

Indicar el nombre y apellidos de la persona que patina

** (Si hubiera algún hermano/s que quieran comenzar, también tiene preferencia por ser socio el padre, madre o tutor)

En este caso debe indicarnos: Nombre y apellidos, Edad (para poder encuadrarlo en un grupo), Experiencia patinando)**

El día límite en el que se reserva a socios con preferencia sobre nuevos socios es hasta el 30 de junioA partir del 1 de julio, las plazas que queden libres en cada grupo, se ofertarán para nuevos socios y socios que no hayan reservado en plazo, sin ningún tipo de preferencia y se cubrirán por orden de llegada del correo solicitando la reserva de plaza.

Agradeceríamos que si alguna persona con plaza, NO pudiera ocuparla, que nos lo comunique lo antes posible para poder ofrecer con tiempo, la plaza a la siguiente persona de la lista.

NUEVOS SOCIOS TEMPORADA 2016- 2017

A partir del 1 DE JULIO de 2016, se abre el plazo para la reserva de plaza, tanto para los socios del club, que no lo hicieran en el período en que tenían preferencia, como para los nuevos socios, por orden de inscripción.

La reserva se hará ÚNICAMENTE por correo electrónico, a la siguiente dirección: cdfontinaspatinaje@gmail.com

Con el ASUNTO: RESERVA DE PLAZA NUEVO SOCIO

Indicando:

– Nombre y Apellidos de la persona que quiere patinar

– Edad

– Experiencia patinando

– Número de teléfono de contacto

– Correo electrónico que se lea habitualmente

Por correo electrónico, os confirmaremos si se dispone de plaza o se pasa a estar en lista de espera.

OS ESPERAMOS!!

About the Author