cdfontinaspatinaje@gmail.com|cdfontimontana@gmail.com
981 577 928
04
XUL
2017

Nov@s Soci@s patinaxeNuev@s Soci@s patinaje

Posted By :
Comments : Off

TEMPADA 2017- 2018

Ábrese o prazo de pre inscrición para os grupos de escola deportiva de patinaxe artística da tempada 2017-2018.

Farase entregando na oficina ou por correo electrónico o seguinte impreso:

PICA PARA DESCARGAR O IMPRESO EN PDF.

cdfontinaspatinaje@gmail.com

Co ASUNTO: RESERVA DE PRAZA NOVO SOCIO

Na segunda quincena de agosto procederase a enviar, ao correo electrónico que se nos facilite no formulario, a confirmación de reserva de praza ou, pola contra, que se está en lista de espera.

En setembro tamén se tramitarán todos os papeis de inscrición de socios, pago de cota, entrega de documentación necesaria para domiciliar os recibos (obrigatorio) etc. (Enviaremos un correo á dirección facilitada con máis información unha vez confírmese que se ten praza nun grupo).

As clases de patinaxe adoitan comezar no mes de outubro, a data exacta anunciarase no seu momento a todos os socios, por correo electrónico.

Os grupos de escola deportiva da sección de patinaxe son: (os horarios son orientativos, recolocaranse en función do criterio das adestradoras).

GRUPO A: Martes de 18:00 a 19:00 h / sábado de 11:00 a 12:00 h Pavillón de Instituto de FP (de 4 a 9 anos)

GRUPO B: Martes e Xoves de 18:00 h a 19:00 h Municipal de Fontiñas (de 9 a 10 anos aprox.)

GRUPO C: Martes e Xoves de 19:00 h a 20:00 h Municipal de Fontiñas (de 11 a 12 anos aprox.)

GRUPO D: Martes e Xoves de 20:00 h a 21:00 h Municipal de Fontiñas (de 12 anos en diante)

GASTOS MÍNIMOS NA ACTIVIDADE DE PATINAXE ARTISTICO 2017-2018

COTA DE SOCIO  30 €  (a renovar en setembro-outubro)

GRUPO DE ESCOLA DEPORTIVA – 27 €/ mes / 2º,3º,4º,., irmán 13,50 €).

FICHA FEDERATIVA – 25 € /58 € (prezo orientativo do ano 2017, en función da categoría)

IMPORTANTE: CONSULTAR PICANDO AQUI NA WEB O HORARIO DE VERÁN DA OFICINA.

Moitas grazasTEMPORADA 2017- 2018

Se abre el plazo de pre inscripción para los grupos de escuela deportiva de patinaje artístico de la temporada 2017-2018.

Se hará entregando en la oficina o por correo electrónico el siguiente impreso:

PINCHA PARA DESCARGAR EL IMPRESO EN PDF.

cdfontinaspatinaje@gmail.com

Con el ASUNTO: RESERVA DE PLAZA NUEVO SOCIO

En la segunda quincena de agosto se procederá a enviar, al correo electrónico que se nos facilite en el formulario, la confirmación de reserva de plaza o, por el contrario, que se está en lista de espera.

En septiembre  también se tramitarán todos los papeles de inscripción de socios, pago de cuota, entrega de documentación necesaria para domiciliar los recibos (obligatorio) etc. (Enviaremos un correo a la dirección facilitada con más información una vez se confirme que se tiene plaza en un grupo).

Las clases de patinaje suelen comenzar en el mes de octubre, la fecha exacta se anunciará en su momento a todos los socios, por correo electrónico.

Los grupos de escuela deportiva de la sección de patinaje son: (los horarios son orientativos, se reubicarán en función del criterio de las entrenadoras).

GRUPO A: Martes de 18:00 a 19:00 h / sábado de 11:00 a 12:00 h  Pabellón de Instituto de FP (de 4 a 9 años)

GRUPO B: Martes y Jueves de 18:00 h a 19:00 h   Municipal de Fontiñas (de 9 a 10 años aprox.)

GRUPO C: Martes y Jueves de 19:00 h a 20:00 h   Municipal de Fontiñas (de 11 a 12 años aprox.)

GRUPO D: Martes y Jueves de 20:00 h a 21:00 h   Municipal de Fontiñas (de 12 años en adelante)

GASTOS MÍNIMOS EN LA ACTIVIDAD DE PATINAJE ARTISTICO 2017-2018

 

CUOTA DE SOCIO – 30 € (a renovar en septiembre-octubre)

GRUPO DE ESCUELA DEPORTIVA – 27 €/ mes – 2º,3º,4º,…, hermano 13,50 €).

FICHA FEDERATIVA –  25 € /58 €  (precio orientativo del año 2017, en función de la categoría)

IMPORTANTE: CONSULTAR PULSANDO AQUI EN LA WEB EL HORARIO DE VERANO DE LA  OFICINA.

Muchas gracias